คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 109/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การค้ำประกันที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นจะฟ้องร้องให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบหาไม่ได้ การพูดรับรองต่อเจ้าหนี้ในการที่ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินว่าจะไม่ให้เจ้าหนี้เสียหายนั้นเข้าอยู่ในลักษณค้ำประกันไม่ใช่ละเมิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android