คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 814/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาที่ศาลตัดสินให้ใช้ทรัพย์เกินกว่า 2000 บาทที่ไม่ได้เถียงกันมาในชั้นศาลเดิมจะร้องถวายฎีกาไม่ได้ (ดูฎีกาที่ 814/68)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นรเนติ
พิจารณา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android