คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตำรวจลาราชการไม่ใช่เจ้าพนักงาน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 163
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 120
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 250
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249

ผู้พิพากษา

วิชัย
นร
เนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android