คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ถีบเขาตกน้ำแล้าเอาทรัพย์มีผิดฐานชิงวิธีพิจารณากิริยาร้ายกาจลงโทษหนักขึ้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 298

ผู้พิพากษา

วิชัย
นร เนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android