คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทย์ขอให้ลงโทษ 2 กะทง แลจำเลยให้การรับสารภาพศาลต้องทั้ง 2 กะทง แต่เลือกลงกะทงที่ หนัก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 229
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 230
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 131
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71

ผู้พิพากษา

ศรี
นรเนติ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android