คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ภาษีกระเบื้องซิเมนต์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน ร.ศ.111 มาตรา 63
  • พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน ร.ศ.111 มาตรา 85

ผู้พิพากษา

พิพากษา
มโน
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android