คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ให้ทำสัญญาให้โดยขู่ว่าถ้าไม่ทำจะฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ดังนี้หาทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆียะไม่
เอาดอกเบี้ยค้างชำระซึ่งเป็นส่วนที่เกินอัตราในกฎหมายมาทำเป็นสัญญาต้นเงินกู้สัญญานั้นย่อมตกเป็นโมฆะ
วิธีพิจารณาแพ่ง
พะยาน
น่าที่นำสืบ
สืบหักล้างเอกสารสัญญาขอนำสืบว่าสัญญากู้ที่ทำนั้นเป็นสัญญาฝ่าฝืนกฎหมายโดยเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระอันเกินอัตราในกฎหมายมาทำเป็นต้นเงินกู้ดังนี้ คู่ความย่อมนำสืบได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113-127-25

ผู้พิพากษา

กฤต
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android