คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 662/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ถูกต้องด้วยพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม ศาลอุทธรณ์อำนาจสั่งให้ทำ-การพิจารณาพิพากษาเสียใหม่ได้อ้างฎีกาที่ 876/2477 พรบฎีกาอุทธรณ์ + ประเด็น,ตัดสินอย่างไรเรียกว่าไม่เป็นการนอกประเด็น+มฤดก+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 242

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android