คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 646/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยทำลายขวดสุราเถื่อนเสียก่อนที่เจ้าพนักงานเข้ากระทำการจับกุม ยังไม่มีผิดตาม ม.122 ความผิดตาม ม154 นั้นต้องมีเจตนาช่วยผู้อื่นให้พ้นอาญาถ้าเป็นการช่วยตนเองให้พ้นอาญายังไม่มี+ตาม ม.154 ทำลายของซึ่งเป็นวัตถุแห่งความผิด แม้เจ้าพนักงาน+ไว้แล้ว ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ตาม ม.122-154 +เป็นผิด
หมายเหตุ เนื่องจากคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทำให้เห็นว่าถ้าทำลายของที่ถูกจับถือเป็นผิด แต่ที่ถูกเมื่อ+ตัวบทแล้วไม่เห็น+เพราะไม่ใช่ของอายัติหรือของที่จะ+
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 122-154

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android