คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 644/2478

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยึดทรัพย์ลูกหนี้โอนทรัพย์ให้ผู้อื่นโดยการฉ้อฉล เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์นั้นได้ทีเดียวโดยไม่ต้องฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนนั้นเสียก่อน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 237

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android