คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 252
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 42

ผู้พิพากษา

นคร
พิจารณา
เทพ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android