คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 581/2552

 แหล่งที่มา: สำนักวิชาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 7 ส.ค. 2555 10:07:10

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หนังสือค้ำประกันเป็นสัญญาค้ำประกันด้วยบุคคลอันเป็นบุคคลสิทธิซึ่งเจ้าหนี้จะต้องติดตามบังคับเอาแก่ผู้ค้ำประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้และเป็นเพียงเจ้าหนี้สามัญ การที่โจทก์และ ศ. ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของ ป. ต่อมาโจทก์กู้เงินจำเลยเพื่อนำไปซื้อห้องชุดพิพาทแล้วนำมาจำนองไว้แก่จำเลย ดังนี้ ย่อมเห็นได้ว่าโจทก์มีเจตนาจดทะเบียนจำนองห้องชุดเป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงินของโจทก์ที่มีต่อจำเลยเพียงประการเดียวเท่านั้น สัญญาค้ำประกันจึงแยกต่างหากจากสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง เมื่อโจทก์ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินให้จำเลยครบถ้วนแล้ว จำเลยจะไม่ยอมไถ่ถอนจำนองโดยอ้างว่าโจทก์ยังมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันอยู่อีกหาได้ไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680

ผู้พิพากษา

สุธี เทพสิทธา
พรเพชร วิชิตชลชัย
ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android