คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1299/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ภรรยาร้างทำชู้ด้วยชายอื่น สามีจะฟ้องขอให้ศาลริบทรัพย์ของภรรยาให้แก่ตนมิได้ ฎีกาที่ 1051/2472 อุทธรณ์ฎีกา ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ม.249 ข้อที่มิได้ยกขึ้นมาเป็นข้อโต้เถียงในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นลราช
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android