คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 233/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาประกันนายประกันไม่ต้องรับผิดชอบในสัญญาใหม่ที่ตนไม่ทราบสัญญาใหม่กล่าวความท้าวถึงสัญญาเก่า
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
นรเนติ
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android