คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาแบ่งทรัพย์ให้ภรรยาเมื่ออย่ากันแล้วใช้ได้ตามกฎหมาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
จินดา
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android