คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 635/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ทางเดิน ป.พ.พ.ม. 13825 - 1401 ให้เดินมา 10 ปีกว่าจะต้องยอมให้เดินเรื่อยไป
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มนธา
พรหม
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android