คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 652/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พยานมีแต่พยานประพฤติเหตุก็ลงโทษจำเลยได้วิธีพิจารณาตัดสินเกินคำขอไม่ได้การใช้ทรัพย์ถ้าจำเลยไม่ใช้ต้องจัดการตามมาตรา 18
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android