คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศก 127 ม.23 ข้อ 2 วิธีนับเกณฑ์โทษที่จะอยู่ในอำนาจของผู้พิพากษา
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
ศรี.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android