คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 166/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน.ละเมิด.บุกรุก แผนที่หลังโฉนดเป็นหลักสันนิษฐานเบื้องต้นถึงเขตต์แดนกรรมสิทธิ์เมื่อไม่ปรากฏการปกครองเป็นอย่างอื่น ต้องถือ เขตต์ตามแผนที่หลังโฉนด พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2469 ม.8 คดีเกี่ยวกับคนในบังคับอังกฤษคู่ความจะฎีกาได้ฉะเพาะปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิกรม
มนู
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android