คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สุราเถื่อน พ.ร.บ. ภาษีอากรชั้นใน จ.ศ. 1248 ม.6. 47.
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจาร
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android