คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1140/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ปกครอง ละทิ้ง
อายุความปกครองปรปักษ์+หยุดลงเมื่อใด และต้องเริ่มนับใหม่แต่เมื่อใดเพียงแต่ให้การต่อศาลว่าตนยังคงมีกรรมสิทธิเปนเจ้าของก่อนอายุความ + - 10 ปี ถือว่ายังคงเปนเจ้าของต่อไป
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android