คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 349/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาพิจารณาแพ่งของให้บังคับให้ทำตามสัญญาฐานฟ้อง ตัดสิน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มโน
ศรี
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android