คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 831/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ปกครอง ที่ดินมือเปล่าผู้ใดปกครอง ผู้นั้นได้กรรมสิทธิ
มฤดก พินัยกรรม พินัยกรรมที่ไม่ได้ลงชื่อผู้ทำและผู้นั่งนั้นใช้ไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android