คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 699/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินปกครอง ปกครองก่อนย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้มาปกครองทีหลัง อย่างไรเรียกว่าละทิ้ง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android