คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 129/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ. ฝิ่น สูบฝิ่นกับใบพลูด้วยหม้อกันชา
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
กฤติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android