คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 672/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มฤดก บทที่ 23 บุตร์ที่ไม่เปนมิตร์กับบิดาไม่ได้รับมฤดกของบิดาตามกฎหมาย (เทียบฎีกาที่ 58/57 ที่ 886/66)
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android