คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 879/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ทางเดิรสาธารณะซึ่งรวมเข้ามาอยู่ในโฉนดโดยอนุมัติของเจ้าพนักงานเปนสิทธิแก่เจ้าของ โฉนดมีทางเดิรใหม่พอสมควรแล้วไม่จำเปนต้องเปิดทางเดิรเก่า
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

บัส
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android