คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาแพ่ง หนี้เงินที่ศาลยึดไว้แล้วนั้น เจ้าหนี้อื่นจะร้องขอเฉลี่ยไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android