คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 937/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ที่ดิน โฉนดแผนที่ กรรมสิทธิ อำนาจของเจ้าณี่
 
 

ผู้พิพากษา

บัส
กฤติ
จินดา
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android