คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 811/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประทุษฐร้ายส่วนแพ่ง เอเยนต์ วิธีพิจารณาแพ่ง ยึดทรัพย์โดยไม่มีอำนาจ เอเยนต์ฉ้อนาย ฎีกาอุทธรณ์
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
กฤติ
จินดา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android