คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1269/2481

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลไม่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีตำแหน่งหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลทำใบสุทธิซึ่งอยู่ในหน้าที่ของตนโดยความเท็จไม่มีความผิดฐานปลอมหนังสือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 222
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 223
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 229
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 230
  • พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 มาตรา 4
  • พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 มาตรา 21
  • พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2478 มาตรา 36

ผู้พิพากษา

อมาตย์
มนูภันย์วิมลสาร
วิเศษ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android