คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1603/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การครอบครองโดยปรปักษ์เกินกว่า 10 ปี แม้จะมิได้ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานก็ได้กรรมสิทธิ ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ม.249 ฎีกาอุทธรณ์ โจทก์ได้ยกปัญหาหลายข้อขึ้นโต้เถียงในศาลชั้นต้นแต่ศาลยกข้อโต้เถียงข้อเดียวขึ้นวินิจฉัยให้โจทก์ชนะ ส่วนข้ออื่น ๆ ไม่พูดถึงในชั้นอุทธรณ์ คู่ความก็ไม่ได้โต้เถียงกันในปัญหาข้ออื่นดังนี้ เมื่อศาลอุทธรณ์ตัดสินให้โจทก์แพ้ โจทก์จะยกปัญหาข้ออื่นขึ้นฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 249

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android