คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1588/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 6 เดือนตามกฎหมายอาญา ม.256 ศาลอุทธรณ์คงลงโทษจำเลยตามมาตรานั้น แต่แก้กำหนดโทษจำเลยเหลือ 2 ปีกับลดตาม ม.55 กึ่งหนึ่งเหลือโทษ 1 ปีลดตาม ม.59 อีกกึ่งหนึ่งคงเหลือ 6 เดือน ดั่งนี้เป็นการแก้ไขมากโจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริงได้(ลด 2 ต่อ) ดุลยพินิจ ปัญหาข้อเท็จจริง การที่ศาลจะลดโทษให้จำเลยตามมาตรา 59 นั้นเป็นเรื่องอยู่ในดุลยพินิจของศาล ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55-59-254-
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android