คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1577/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่จำเลยไม่ยอมออกจากที่พิพาทเพราะเหตุที่จำเลยได้ครอบครองที่รายนี้มา แม้โจทก์จะเป็นผู้ซื้อจากเจ้าของที่เดิม จำเลยก็ไม่มีความผิดฐานบุกรุกทางอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 327-328-43

ผู้พิพากษา

อมาตย
นล
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android