คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1575/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลอบไขกุญแจด้วยลูกกุญแจของจำเลยเองซึ่งบังเอิญไขกันได้กับตู้และหีบเก็บทรัพย์ของเจ้าทรัพย์ แล้วกักเก์บเอาทรัพย์ไปดังนี้ ไม่มีผิดตามกฎหมายอาญา ม.293(4)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288-293

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android