คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1556/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 10:35:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกระทำของจำเลยอาจ+ก่อการร้ายซึ่งสมควรจะเรียกประกันทัณฑ์บนหรือไม่ เป็นข้ออยู่ในดุลยพินิจของศาลฎีกาไม่ได้ ดุลยพินิจเป็นปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android