คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1526/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวการที่มอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินคดีจนกว่าจะกลับมาจากต่างประเทศนั้นแม้ตัวการจะกลับมาแล้ว ถ้าตัวแทนก็ยังดำเนินคดีต่อไปโดยตัวการรับรองแล้วก็เป็นการผูกพันตัวการแลคนที่ 3 อายุความมฤดกเมื่อเจ้าหนี้ฟ้องผู้จัดการมฤดกภายในกำหนด 1 ปีแล้ว แม้จะฟ้องผู้จัดการมฤดกคนอื่น ๆ อีกในภายหลังผู้จัดการมฤดกผู้นั้นก็ยกอายุความมฤดก 1 ปีขึ้นต่อสู้ไม่ได้ พ.ร.บ.ล้มละลาย ม.52 เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากผู้จำนองซึ่งล้มละลายไม่ครบก็ฟ้องเรียกจากผู้จำนองร่วมอีกคน 1 ได้ ประมวลวิธีพิจารณาแพ่ง ม.1(7-8) 144-139 +(2) การพิพากษาอุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องอุทธรณ์นั้น กฎหมายมิได้บังคับอยู่ในดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์เท่าที่สามารถจะพิพากษาได้ การที่ตัวแทนร้องต่อศาลขอมอบอำนาจที่ตัวการมอบหมายให้ดำเนินคดีคืนให้แก่ตัวการนั้น ถือว่าเป็นคำขอฝ่ายเดียวเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินเสร็จแล้ว แต่สำนวนยังอยู่ที่ศาลชั้นต้น แม้จะยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งคำร้องของตัวการที่ขอดำเนินคดีแทนตัวแทนต่อไปได้ เพราะไม่ได้ชื่อว่าดำเนินกระบวนพิจารณา มฤดก หน้าที่ผู้จัดการมฤดกแม้จะเป็นเวลาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง ศาลมีอำนาจสั่งให้(หมายเหตุ ผู้จัดการมฤดกเรื่องนี้ศาลตั้ง ) ผู้จัดการมฤดกทำบัญชีทรัพย์มฤดกส่งศาลได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733-821-82
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733-821-82

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android