คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1496/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าพนักงานตรวจจับฝิ่นไปตรวจกันและจับราษฎรในเวลาค่ำคืนโดยไม่มีหมายและไม่แต่งเครื่องแบบแล้วบังคับราษฎรให้พาไปค้นหาฝิ่นเถื่อนต้องมีผิดฐานทำให้เสื่อมเสียอิศรภาพตาม ม.268 ตอน 3 ความผิดตามกฎหมายอาญา ม.268 ตอน 3 นั้นมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวแม้เจ้าทุกข์จะได้ยอมความและถอนคำร้องทุกข์แล้วก็ดีอัยยการก็มีอำนาจดำเนินคดีต่อไปได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 268
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36-39

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android