คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1486/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ย. 2551 09:59:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตวงเข้าซึ่งรัฐบาลได้รับรองแล้วว่าไว้ใช้แต่+ถังบุบไปเนื้องจากใช้มานานทำให้ถังนั้นไม่ได้มาตราที่ถูกต้องโดยจำเลยไม่รู้ดังนี้ยังไม่มีผิด ประมวลวิธีพิจารณาอาญา ม.219-222 คดีอาญาที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องกันให้ยกฟ้องโจทก์ ๆ ฎีกาได้แต่ปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219
  • พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2466 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2477 มาตรา 3
  • พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 33
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222
  • พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 30-
  • พระราชบัญญัติมาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 32

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android