คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1462/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ว่า"อ้ายชั้นมัน+นั้นแหละ เมียมันลอบชู้ได้ถูกมามันก็ว่าได้ลูกเอง"ฟังไม่เป็นผิดตาม ม.339 ข้อ 3
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 339

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android