คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1431/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การครอบครองต่อเนื่องกันการครอบครองที่ดินโดยผู้ครอบครองต่างโอนการครอบครองให้สืบเนื่องต่อ ๆ กันมารวมเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้วเจ้าของที่เดิมหามีสิทธิฟ้องขับไล่ผู้ครอบครองคนหลังไม่ วิธีพิจารณาแพ่ง อำนาจฟ้อง (หมายเหตุ มีความเห็นแย้งชั้นอุทธรณ์ว่า พวกจำเลยปกครองแทนสุเหร่า จึงไม่ได้กรรมสิทธิตาม ม.1382 แต่ศาลฎีกาต้องถือข้อเท็จจริงตามศาลอุทธรณ์ซึ่งฟังว่า พวกจำเลยปกครองถือกรรมสิทธิเอง แต่เก็บผลเพื่อสุเหร่า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382-1385

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android