คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1396/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 11:12:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานสมคบกันเล่นการพะนันศาลจะลงโทษจำเลยในฐานเป็นเจ้ามือไม่ได้ คำร้องขอแถลงการณ์ด้วยปากนั้น จะต้องติดกับฎีกาจะมาร้องขอภายหลังไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 205
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android