คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1308/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความผิดฐานฆ่าคนโดยความพยายามด้วยความพยาบาทมาดหมายนั้นแม้จะปรากฎว่าได้ฆ่าด้วยความพยาบาทโดยมีสาเหตุกัน แต่ถ้าหากไม่ได้ความว่าจำเลยได้ตระเตรียมการใช้ความพยายามมาด้วย จะลงโทษจำเลยตาม ม.250 ข้อ 3 ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-250 ข้

ผู้พิพากษา

ดูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android