คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1294/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความฎีกาในคดีอาญานั้นให้เริ่มนับในวันรุ่งขึ้นจากวันอ่านคำพิพากษาอ้างฎีกาที่ 979/2479 ระยะเวลา 1 เดือนนั้นให้คำณวนตามกำหนดวันซึ่งเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 301
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156-158-15

ผู้พิพากษา

พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android