คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1293/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กรณีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์+ระหว่างสามีภรรยา+ก่อนใช้ประมวลแห่ง ฯ บรรพ 5 นั้นต้องวินิจฉัยตามกฎหมายเก่า +ส่วนตัว ตามกฎหมายเก่าเจ้าหนี้ของสามีมีสิทธิยึดทรัพย์ซึ่งเป็นสินส่วนตัวภรรยาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1462-1463-

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android