คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1266/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 10 พ.ย. 2551 15:29:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ในคดีที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอนุทธรณ์จำเลยโดยกล่าวว่าอุทธรณ์เกินกำหนดอายุความ แลศาลอุทธรณ์สั่งว่าอุทธรณ์ยังไม่ขาดอายุความ ให้ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์ไว้นั้น เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา โจทก์ฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 225
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 196

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android