คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1249/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ได้มีการเล่นพะนันผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตเกิดขึ้นในขณะผู้ได้รับอนุญาตให้เปิดเล่นการพะนันไม่อยู่โดยไปรับทานเข้าเสียที่อื่นเช่นนี้ผู้ได้รับอนุญาตยังไม่มีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4-7-10-12

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android