คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1217/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับหมายเกณฑทหารแล้วไม่มาตามกำหนดนัด จำเลยแก้ว่าเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ดังนี้ เป็นหน้าที่จำเลยต้องนำสืบให้สมมิฉะนั้นต้องมีผิด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร พ.ศ.2475 มาตรา 64
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49

ผู้พิพากษา

มนธา
พลางกูร
อรรถกฤต ช.เพ็ญชาติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android