คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1199/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดในเวลากลางวัน ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำผิดในเวลากลางคืนดังนี้ ถือว่าข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ศาลต้องยกฟ้องโจทก์ อ้างกฎหมายข้างต้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 12
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-192 ตอ

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
ดูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android