คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1148/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 25 พ.ย. 2551 15:19:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีอาญาแม้ศาลจะยกฟ้องไปแล้ว โจทก์ก็ยังฟ้องจำเลยคนอื่น ๆ ในความผิดอย่างเดียวกันนั้นได้อีก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2473 มาตรา 53

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android